Digiqole ad

JAS Asset ผุดเพิ่มโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง เปิดบ้านซีเนร่า เข้าชมพร้อมกันครั้งแรก!! 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

 JAS Asset ผุดเพิ่มโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง เปิดบ้านซีเนร่า เข้าชมพร้อมกันครั้งแรก!! 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จัดงาน เปิดบ้านซีเนร่า (SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง – OPEN HOUSE 2024) โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร ตั้งอยู่ภายใน โครงการ แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจที่ต้องการให้ชุมชนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้ช่วยดูแลกลุ่มที่ต้องพักฟื้นหรือมีภาวะพึ่งพิง และตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ขยายโครงการมายังย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าพัก 1 มีนาคม 2567 นี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ ร่วมเสวนา DR.TALK หัวข้อ รู้ทันหัวใจวัยเก๋า โดย แพทย์หญิง กาญจนา อักษรวรนารถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวกับ คุณเก๋ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี), กิจกรรมประเมิณความเสี่ยง “สูงวัย ไม่ล้ม” พร้อมเยี่ยมชมโครงการห้องตัวอย่าง โซนกายภาพบำบัด รวมถึงส่วนบริการต่างๆ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง 14.00 น. เป็นต้นไป

Facebook Comments

Related post