Digiqole ad

ISMED เปิดกล่องของขวัญรับปีใหม่ 2566 มอบรางวัลพระราชทาน ISMED Top MSMEs Achievement Awards 2023 มุ่งยกระดับการพัฒนา SMEs ไทย

 ISMED เปิดกล่องของขวัญรับปีใหม่ 2566 มอบรางวัลพระราชทาน ISMED Top MSMEs Achievement Awards 2023 มุ่งยกระดับการพัฒนา SMEs ไทย
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับการพัฒนา SMEs ไทย เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2566 รับสมัครรางวัล ISMED Top MSMEs Achievement Awards 2023 รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ ISMED เปิดเผยว่า “ISMED ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนนำหน่วยงานในการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วและที่จะเกิดขึ้นใหม่ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ และการเป็นผู้นำการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ เป็นผลให้หลายธุรกิจเผชิญผลกระทบทั้งด้านรายได้ ด้านต้นทุน ด้านสาธารณสุข ด้านสภาพคล่องจากการขาดรายได้พร้อมกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถก้าวผ่านผลกระทบต่างๆมาได้ และมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการทำงานร่วมเคียงข้างชุมชน และเครือข่ายสังคมธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ISMED จึงมีความมุ่งมั่นจะยกย่องผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จให้แพร่หลาย สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางการพัฒนายกระดับ SMEs ไทย ผ่านรางวัล ISMED Top MSMEs Achievement Awards 2023 โดย ISMED ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล ซึ่งเป็นเกียรติยศ เป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร บุคคลากร ISMED และ SMEs ไทย อย่างยิ่ง”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัล MSMEs ที่มีการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ประเภทรางวัล SMEs ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และประเภทรางวัล SMEs ที่มีการเติบโตด้วยนวัตกรรม

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 และจะมีพิธีประกาศผล พร้อมมอบโล่รางวัลพระราชทาน ในการจัดงาน ISMED Growing up Forum 2023 ในโอกาสการจัดตั้ง ISMED ครบ 24 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ อาคารเวสต์ ชั้น 3 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมสิทธิ์ประโยชน์จาก ISMED และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อการพัฒนา SMEs มูลค่ารวมกว่า 100,000.-บาท

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.ismed.or.th หรือสอบถามที่ นายหฤษฎ์ เรืองหฤษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนา SMEs สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0 – 2105 – 4778 ต่อ 8002 , 09 – 8359 – 5100

Facebook Comments

Related post