Digiqole ad

“IAM” จิตอาสา มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุน การสร้างงาน กับ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

 “IAM” จิตอาสา มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุน การสร้างงาน กับ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.หรือ IAM) จัดโครงการ IAM จิตอาสา

โดยการมอบเงินสนับสนุนการทำงานให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านสังคมและส่งเสริมเยาวชน โดยส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้กับเยาวชนในระยะยาว เป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็ก ๆ มีวิชาชีพติดตัวและกลับมาทำงาน ในอนาคตเมื่อเติบโตไปจะได้มีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการทำงานในระยะยาว

โดยการสร้างร้านกาแฟและส่งเด็ก ๆ ไปฝึกอาชีพและกลับมาทำงาน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตให้กับเด็ก ๆ อีกหลายคน เพื่อเด็ก ๆ จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตและสามารถออกไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ IAM ยังรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้จากพนักงานเพื่อร่วมส่งต่อให้กับน้อง ๆ ในมูลนิธิได้ใช้งานอีกด้วย

โครงการดังกล่าวยังตอบสนองนโยบาย BCG 5 ด้าน ในมิติของการส่งเสริมการสร้างอาชีพและต่อยอดสู่การสร้างอนาคต ในระยะยาวได้ และครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลในการคืนกำไรสู่สังคมต่อไป

Facebook Comments

Related post