Digiqole ad

HP Supplies Impact ผนึกลูกค้า-พันธมิตร ร่วมรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

 HP Supplies Impact ผนึกลูกค้า-พันธมิตร ร่วมรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

Business Man Recycling in HP Planet Partners Recycle Box

Social sharing
Digiqole ad

เอชพี อิงค์ เปิดตัวโครงการ “HP Supplies Impact” เพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าเพิ่มช่องทางการรับวัสดุสำหรับรีไซเคิลตลับหมึกและโทนเนอร์จากผู้ใช้ในออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยในนิวซีแลนด์ และไทยจะเปิดตามมาในปลายปีนี้

ภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร โดยธนาคารโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้และจัดเงินช่วยเหลือกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 720 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการต่อต้านพลาสติกจากทะเล

โครงการนี้ของเอชพี จะกระตุ้นธุรกิจทุกภาคส่วนให้เปลี่ยนกิจกรรมรีไซเคิลที่ทำกันแบบเฉพาะกิจให้เป็นการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทำอย่างต่อเนื่อง โดยดึงลูกค้าและคู่ค้าของเอชพีเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจของเอชพีในการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ได้อย่างน้อย 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

“เป้าหมายของเรา คือ เพิ่มการรวบรวมและการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของเอชพีในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง การสร้างความยั่งยืนในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสภาพแวดล้อม สังคม และธุรกิจที่ดีขึ้น โครงการ HP Supplies Impact จะทำให้ลูกค้าทุกภาคส่วนสามารถบรรลุความยั่งยืนได้มากขึ้น” ซามีร์ ชาห์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพิมพ์ ภูมิภาคเอเชียของเอชพี กล่าว

เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการรีไซเคิลสำหรับลูกค้า เอชพีได้จัดถุงรีไซเคิลสีเขียวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้กับพันธมิตรในโครงการ HP Amplify Impact โดยจะแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามนัดหมาย ลูกค้าสามารถรวบรวมตลับหมึกและตลับผงหมึกของเอชพีที่ใช้แล้วลงในถุงรีไซเคิลเพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าของ เอชพีส่งต่อภายใต้โปรแกรม HP Planet Partners ซึ่งรวบรวมและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วใน 76 ประเทศ ทั่วโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นและพยายามของเอชพี ในการเพิ่มการรีไซเคิล และลดมลภาวะจากพลาสติก

ทุก 30 ตลับหมึกที่ลูกค้าส่งคืน เอชพี ร่วมมือกับ One Tree Planted ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนในนามของลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดไว้

“ความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรและลูกค้านับเป็นมูลค่ามหาศาลของเอชพี เราจะร่วมกันสร้างสรรค์โลกให้ยั่งยืน โครงการ HP Supplies Impact ช่วยให้พันธมิตรของเราร่วมผลักดันความยั่งยืนในระยะยาว และยังสามารถสร้างความแตกต่างในเชิงการแข่งขันอีกด้วย” มร. เดวิด ตัน หัวหน้าฝ่ายวัสดุสิ้นเปลือง Greater Asia, HP กล่าว

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน เอชพีได้ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 จะสามารถดึงพันธมิตร HP Amplify อย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาเข้าร่วมโครงการ HP Amplify Impact  ซึ่งเปิดให้พันธมิตรคู่ค้ากว่า 10,000 ราย ร่วมมือกับเอชพี เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางดิจิทัล

Facebook Comments

Related post