Digiqole ad

HMC Polymers จัด Conference แห่งวงการเม็ดพลาสติก PP ชูประเด็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลาย ควบคู่แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 HMC Polymers จัด Conference แห่งวงการเม็ดพลาสติก PP ชูประเด็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลาย ควบคู่แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

HMC Polymers จัด Conference แห่งวงการเม็ดพลาสติก PP ชูประเด็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลาย ควบคู่แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2565  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานHMC Polymers Conference 2022 ภายใต้แนวคิด PP for Innovation and Sustainability” ซึ่งในปี 2565 นี้ยกระดับให้มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย มุ่งขยายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจ ด้านนวัตกรรม และความยั่งยืน

โดย นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า  ปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ เข้าถึงผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้นำตลาด  การจัดงาน HMC Polymers Conference จึงเป็นเวทีที่ทำให้เราได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า คู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ภาครัฐ  ภาคการศึกษา ภาคสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่ว ๆ ไป   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลาสติกควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม อันนำมาซึ่งความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  เนื่องจากปัจจุบัน พลาสติกได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในภาวะที่มีโรคระบาด พลาสติกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการแพร่กระจาย และป้องกันการติดต่อได้ดี
2. เรียนรู้ในการนำนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP ให้มีคุณสมบัติดี และนำมาใช้งานได้หลากหลายยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์ และการอำนวยความสะดวกให้เข้ากับสังคมยุคใหม่
3. เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ(Specialty) และเกรดคุณภาพสูง (Differentiated) ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ช่วยลดการนำเข้า เพิ่มการส่งออก ซึ่งจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP ในประเทศไทยด้วย

 

Facebook Comments

Related post