Digiqole ad

HALLS ส่งแคมเปญ “Halls Breath of Thailand” ชวน “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” ฝากร้านฟรี! ให้ธุรกิจรายย่อยได้ไปต่อ

 HALLS ส่งแคมเปญ “Halls Breath of Thailand” ชวน “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” ฝากร้านฟรี! ให้ธุรกิจรายย่อยได้ไปต่อ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง พร้อมสนับสนุนสังคมและผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 แล้วไปต่อด้วยกัน เปิดตัวแคมเปญ Halls Breath of Thailand” ที่ฮอลล์มอบลมหายใจให้ธุรกิจทั่วไทยได้ไปต่อ เชิญชวนเจ้าของกิจการและร้านค้ารายย่อย ที่ทำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และท่องเที่ยว มาร่วม “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” โดย 400 ร้านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการโปรโมตฟรี! ทาง HallsBreathofThailand.com เป็นเวลา 3 เดือน!

ฮอลล์ให้ลมหายใจที่สดชื่น และต้องการมอบความสดชื่นกลับคืนสู่คนไทย โดยการเริ่มต้นโครงการต่อลมหายใจให้ร้านค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้มา “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าร่วมโครงการง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลร้านค้าในแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/PtGcTCjRqssPwkg77 เพื่อให้เป็น 1 ใน 400 ร้านค้าแนะนำทั่วไทยที่จะได้รับการ โปรโมตฟรี! ทางเว็บไซต์ HallsBreathofThailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

อ่านรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HallsThailand ด่วน! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น

#HallsThailand #BreatheForIt #หายใจแล้วไปต่อ


*หมายเหตุ

  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้า และ/หรือมีสิทธิ์ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลร้านค้าเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของฮอลล์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • ผู้ลงทะเบียน อนุญาตให้ฮอลล์โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือชื่อสถานประกอบธุรกิจของผู้ลงทะเบียนผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ฮอลล์กาหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
  • ฮอลล์จะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Halls Thailand ภายใน 15ก.ย. 2564
  • ฮอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนข้อมูลร้านค้าออกจากกิจกรรมหากพบว่าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือปรากฏว่าฮอลล์ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้านั้นๆ และสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดกับผู้ลงทะเบียน
  • ฮอลล์เป็นเพียงสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมิได้รับส่วนแบ่งการขายจากร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด
  • การคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Facebook Comments

Related post