Digiqole ad

“Griffith Foods Company Limited” สานต่อโครงการ CSR ลงพื้นที่ส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาและโภชนาการ แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา

 “Griffith Foods Company Limited” สานต่อโครงการ CSR  ลงพื้นที่ส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาและโภชนาการ  แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา
Social sharing

Digiqole ad

“Griffith Foods Company Limited” เดินหน้าสานต่อโครงการ CSR สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ส่งต่อโอกาสสู่สังคม เพื่อสร้างเยาวชนอนาคตของชาติ ส่งมอบ “Griffith E-Learning Center” ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบครันให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมปลูกผักที่จะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อผลผลิตในอนาคตสู่การประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบที่ยั่งยืน

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลัก และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม CSR ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนพร้อมสร้างการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงระบบโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ “Griffith Foods” มีความห่วงใยอย่างมากเกี่ยวกับสวัสดิภาพรวมไปถึงระบบการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนโภชนาการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยโครงการ CSR ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ในปีงบประมาณ 2024 ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมรูปแบบกิจกรรม CSR 5 ด้าน ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานความมุ่งมั่นของ “Griffith Foods” ในปี 2030

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถยกระดับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาที่ทัดเทียม “Griffith Foods” ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในประเทศอย่างมาก และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้โรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสและการสนับสนุนเพื่อให้อนาคตของพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิม โดยโครงการ CSR ครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่า 100 คน และมีพนักงาน “Griffith Foods” กว่า 300 คน ร่วมส่งมอบความสุขและส่งต่อโอกาสให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา0

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีโรงเรียนอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการโอกาสทางด้านการศึกษารวมไปถึงระบบโภชนาการ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดย Griffith Foods เราตระหนักและให้ความสำคัญกับโภชนาการทางอาหารของเด็กๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ซึ่ง Griffith Foods คือผู้พัฒนาและผลิตส่วนผสมอาหารระดับโลก อาทิ เครื่องปรุงรส, แป้ง, ซอสหมัก และซอส เป็นต้น เราผสานครื่องปรุงและรสชาติจากหลากหลายวัฒนธรรมอย่างลงตัว ผ่านการผลิตที่เข้มงวดและได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล Griffith Foods ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิพ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเติบโตและขยายเครือข่ายไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Griffith Foods ได้ที่ : https://griffithfoods.com/apac/

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post