Digiqole ad

Green Hotels กุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ

 Green Hotels กุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ
Social sharing

Digiqole ad

Green Hotels กุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ: ไดเวอร์ซี่และชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านร่วมขับเคลื่อนโรงแรมสีเขียว

…ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) และชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย ร่วมมือพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโรงแรมและภาคบริการการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอนาคตที่ยั่งยืนให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย…

ไดเวอร์ซี่ – บริษัทในเครือโซเลนิส คิดค้นโซลูชั่นการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และแนวทางสำหรับภาคการดูแลทำความสะอาดโรงแรมในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติก และยังใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลให้มากขึ้น ทำให้เกิดการวัดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสู่การเป็น Green Hotels ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นักท่องเที่ยวและนักเดินทาง ซึ่งมักจะเลือกจุดหมายปลายทางที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เช่น Green Globe, Green Key, EarthCheck เป็นต้น

นอกจากนี้นวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น บรรจุภัณฑ์และสารเคมีที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การรีไซเคิลและการอัปไซเคิล ที่จะช่วยให้งานบริการของธุรกิจโรงแรมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังร่วมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านองค์กรการกุศล เช่น การทำสบู่ก้อนใหม่จากสบู่ที่ใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “Soap For Hope™” การนำผ้าปูที่นอนที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นกระเป๋าผ้า ตุ๊กตา หน้ากากอนามัย และอื่นๆ ในโครงการ “Linens For Life™” โครงการ “CoffeeBriques” ซึ่งเป็นการรีไซเคิลกากกาแฟที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นถ่านหุงต้ม และการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนหิน ทราย หรือกรวด เพื่อการสร้างถนน พื้น และสนามแบดมินตัน ในโครงการ “PlasticShreds” เพื่อชุมชน

“โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้โรงแรมสามารถลดขยะ แต่ยังช่วยเหลือชุมชนเปราะบางให้สามารถมีรายได้” Dr. Stefan Phang ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าร่วมชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทโซเลนิส อธิบายพร้อมสาธิตการทำสบู่ก้อนใหม่และถ่านหุงต้มจากกากกาแฟ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในงานวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

“คุณอัมพิกา มีทิพย์ ประธานชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวในงานว่า “งานทำความสะอาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารจัดการขยะที่ดี ช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะโดยการ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล เพื่อโรงแรมสะอาด โลกสะอาด”

“เราต้องทำในส่วนของเราเพื่อร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะโลกมีเพียงใบเดียว” Karel Van Corp รองประธานฝ่ายการตลาดสำหรับประเทศตลาดกำลังพัฒนาและรองประธานฝ่ายแบรนด์ผู้บริโภคระดับโลกบริษัทโซเลนิส กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post