Digiqole ad

“Good Partnership” ม.น.ข.ผนึกกำลังโรตารีกรุงเทพใต้ สานฝันการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

 “Good Partnership” ม.น.ข.ผนึกกำลังโรตารีกรุงเทพใต้ สานฝันการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
Social sharing

Digiqole ad

ก่อนมาฆฤกษ์ 2567 เพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันแห่งความรักในพุทธศาสนา ยังคงมีหน่วยงานและอีกหลายองค์กร อยากส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่าน ม.น.ข.

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) พร้อมด้วยนายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก รองเลขาธิการฯ นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์ุ และนางสาวปรานี บุญยรัตน์กรรมการบริหาร ม.น.ข.ได้รับเชิญจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ไปบรรยายเรื่องการดำเนินงานและการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมรับมอบเงินภายใต้ชื่อ “กองทุนการศึกษาอนุสรณ์หลวงสิทธิ์ 2023-24” โดยมี Mr.Nigel Hardy นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ นายมนู เมฆธนสาร และสมาชิกสโมสรโรตารี่ฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ

ประธาน ม.น.ข.กล่าว ขอบคุณสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ที่เดินเคียงข้าง ม.น.ข. ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งในปัจจุบัน ม.น.ข.ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยม อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชาได้มากขึ้น เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถออกไปประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรโรตารีฯ จะยังคงผนึกกำลังกับ ม.น.ข.ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ตลอดไป

ทั้งนี้ นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์ุ กรรมการบริหาร ม.น.ข.ได้กล่าวเสริมว่า นอกจากทุน ม.น.ข.และทุนนวฤกษ์ แล้วยังมีทุนในโครงการพิเศษอื่นๆอีก เช่น ทุนการศึกษาที่สนับสนุนให้ศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมสูงอายุ นอกจากนั้นยังมีทุนในโครงการ “ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง“ และทุนในโครงการ “ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งในปัจจุบัน ได้เพิ่มการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความต้องการของตลาดแรงงานด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายปรมินทร์ มูลเพ็ญ อดีตนักเรียนทุน ม.น.ข.และนายคณพศ จันเรียง นักเรียนทุน ม.น.ข.ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมงาน พร้อมเล่าประสบการณ์การเป็นอดีตนักเรียนทุน และนักเรียนทุน ม.น.ข.ปัจจุบันตามลำดับ ซึ่งสมาชิกสโมสรโรตารีฯ ได้ซักถามถึงความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียนและปัญหาค่าครองชีพของนักเรียนด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ ได้ส่งมอบความรักให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาภายใต้ชื่อ “The luang Sit Memorial Scholarship Fund 2023-24“ จำนวน 878,000 บาท ให้แก่ ม.น.ข.เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post