Digiqole ad

“GIT” ผนึกพลัง “World Gold Council” และ “สมาคมผู้ค้าทองคำ” จัดงาน “THAILAND GOLD FORUM” อย่างยิ่งใหญ่ในงาน “บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68”

 “GIT” ผนึกพลัง “World Gold Council” และ “สมาคมผู้ค้าทองคำ” จัดงาน “THAILAND GOLD FORUM” อย่างยิ่งใหญ่ในงาน “บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68”
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับ World Gold Council และสมาคมผู้ค้าทองคำ จัดงานประชุม THAILAND GOLD FORUM ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการของทั้งสามองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทย สู่การเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก

งานประชุม Thailand Gold Forum ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากทั่วโลก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทองคำมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทองคำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

  1. Insightful Panel Discussions: การแบ่งบันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์จากผู้นำในอุตสาหกรรม โดยพูดถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ และการค้าส่งและปลีก
  2. Networking Opportunities: การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และมองหาโอกาสในการร่วมมือเพื่อการเติบโตอนาคตของอุตสาหกรรมทองคำ
  3. Cutting-Edge Technology: พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมการค้าทองคำ
  4. Market Intelligence: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ของตลาด ที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
  5. Global Perspective: ร่วมการสนทนาแบบไร้พรมแดน และค้นหาโอกาสใหม่ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การค้าทองคำโลก

สำหรับทองคำนั้น ตั้งแต่โบราณได้ถูกนำมาผลิตแปรรูปเป็นเครื่องประดับทอง และใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ รวมถึงสะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้า และปัจจุบันทองคำได้พัฒนาความเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมและรูปแบบการนำมาใช้ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก

ซึ่งการจัดงาน Thailand Gold Forum ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ด้านการค้าทองคำ ที่หมายมั่นจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมทองคำ รวมทั้งสร้างสรรค์ สนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

For more information, please contact:

GIT, Ms. Pairam Wittayakom, +66 2 6344999 Ext. 637, email: wpairam@git.or.th

International Press contact, World Gold Council, Ms. Bhawani Devi Balakrishnan,

+65 89389852, email: Bhawani.Balakrishnan@gold.org

Facebook Comments

Related post