Digiqole ad

“FUTURE LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”

 “FUTURE  LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”

ใครเคยจินตนาการวาดฝันกันบ้างว่าบ้านในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร  มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต้องนำเข้ามาพิจารณาออกแบบ   แล้วผู้บริโภคอย่างเรามีความต้องการอะไรเพิ่ม  ตามไปดูบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม  ร่วมกับทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนการศึกษากับนิสิตคณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง  โดย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาให้เยาวชนไทย   ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ความคิดด้านการออกแบบ  และครั้งนี้เป็นการ เปิดเวทีสร้างสรรค์ประชันไอเดียงานสถาปัตย์  ยุค New Normal  ในโครงการประกวดการออกแบบ “FUTURE LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”  ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง  

ต่อเรื่องนี้ ”ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิ ประทีป – อัจฉรา ตั้งมติธรรม บอกเล่าถึงแนวคิดการจัดโครงการประกวดการออกแบบ “FUTURE  LIVING…ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต” เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมโลก  โดยต้องการให้มองล้ำไปถึงในอนาคต  โดยสิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบคือ “จินตนาการ”  ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ  และพัฒนาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง  อีกทั้งนักออกแบบต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงในสังคม  เพื่อจะได้คาดการณ์แนวโน้มอนาคตได้ถูกต้อง ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค 

โดยมองถึงความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง  ตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์คือนิสิตระดับปริญญาตรี   มาแสดงความสามารถ  ท้าทายและโชว์พลังครีเอทีฟ  ผ่านผลงานภายใต้มุมมองการออกแบบที่อยู่อาศัยยุค New Normal  ในวันที่พฤติกรรมคนเปลี่ยนไป   ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน   ซึ่งได้กำหนดโจทย์ออกแบบ PROJECT  DESIGN อาคารชุดพักอาศัย และ SKETCH DESIGN บ้านพักอาศัย และพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นถึง  296 ผลงาน  เพื่อเป็นทางเลือกโครงการต้นแบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และมีประโยชน์ต่อสังคม   รวมทั้งสร้างประสบการณ์ สนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ก้าวสู่สถาปนิกมืออาชีพ 

สำหรับแบบบ้านในอนาคต  สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การระบาดโควิด-19  คือความต้องการพื้นที่ส่วนกลาง และ Co -Working Space หรือพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันสัมพันธ์กัน  แต่ในอนาคตคงไม่มีความต้องการเพียงเท่านั้น  หากมองจินตนาการอสังหาริมทรัพย์  หรือบ้านอาจไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่ติดดิน  แต่อาจเป็นบ้านที่ลอยอยู่ในอากาศหรือลอยน้ำ  ซึ่งในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าก็อาจจะทำได้ก็เป็นได้  เพราะเรื่องการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ผู้คนรักการเดินทางมากขึ้น 

โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยอยู่ที่ใดก็สามารถบริหารจัดการ และทำงานได้ทุกที่   สามารถสร้างความบันเทิงสำหรับตนเอง  การรับรู้ข่าวสารต่างๆ  ก็มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีเข้ามาช่วย  ทำให้ที่อยู่อาศัยในอนาคตอาจจะไม่ต้องการที่ดินก็เป็นไปได้  หรือการอยู่อาศัยอาจจะอยู่ในที่ที่มีการสื่อสารสะดวก การคมนาคมเดินทางง่าย อากาศดี ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในรีสอร์ททุกวันแทนที่การอยู่ในเมือง  ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคิด  ซึ่งอาจเป็นเทรนด์ของการอยู่อาศัยในระยะยาวก็เป็นไปได้   ที่ผ่านมาคนย้ายเข้าเมืองมากขึ้นแต่เมื่อการคมนาคมดีขึ้นมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึงผู้คนก็ลดการใช้รถยนต์ลง  หรืออนาคตจะมีการใช้รถไฟฟ้าไร้คนขับที่สามารถเรียกรถให้มารับได้  ผู้คนในอนาคตก็อาจจะลดการใช้รถลง  คอนโดมิเนียมก็อาจจะลดพื้นที่จอดรถลงไปได้เช่นกัน

การออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต”ดร.ประทีป”บอกว่าคงต้องพิจารณาถึงหลายๆด้านประกอบกัน  แล้วพัฒนาออกมาเป็นแบบบ้าน  แบบอาคารสูง  นั่นก็คือ “ปัจจัยกำหนดที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต” ที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี และกฎหมาย   หากแยกรายละเอียดออกเป็นส่วนๆด้านเศรษฐกิจ ก่อนออกแบบก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องราคาที่ดินที่แพงขึ้น  ราคาที่ดินต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทหายากขึ้น  ราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทำให้เมืองมีการขยายออกไปนอกเมืองมากขึ้น  เดินทางลำบาก รถติดมากขึ้น  ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนกลับมาอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเมืองมากขึ้น  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเมื่อมีรถไฟฟ้าช่วยในการเดินทางจึงไม่จำเป็นต้องซื้อรถ   ซึ่งจะมีผลในช่วง 5-10 ปีข้างหน้านี้

ด้านสังคม ผู้คนมีลูกน้อยลงหรือไม่มี  คนโสดมากขึ้น  คนสูงอายุมากขึ้น  คนรับใช้น้อยลง  Work from Home   ทำให้การออกแบบที่อยู่อาศัยต้องเป็น Universal  Design  ลด Step ของพื้นลง  ลดขั้นบันได ใช้ประตูบานเลื่อน  พื้นลาด เพื่อรองรับรถเข็น  เป็นต้น   ต้องใช้ลิฟท์มาช่วยภายในบ้าน  และเมื่อทำงานที่บ้านเป็นหลัก การออกแบบห้องภายในบ้านก็ต้องเปลี่ยนไป  

ส่วนของสิ่งแวดล้อม ที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบบ้านคือเรื่องมลภาวะ น้ำ อากาศ   การอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เช่นการมีบ้านอยู่ริมทะเล  บนเขาหรือกระทั่งลอยน้ำ หรือเป็นบ้านบรรยากาศรีสอร์ททั้งปีนี่คือ เทรนด์   ด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ออนไลน์  บันเทิง  ความปลอดภัยที่ระบบภายในบ้านจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้เข้ามา  โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่จะมีการใส่ระบบที่ทันสมัยเข้าไปในตัวบ้านหรืออาคาร  ซึ่งระบบเหล่านี้จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ยังรวมไปถึงเรื่องประหยัดพลังงาน  บางส่วนมีการใช้โซล่าเซลส์เข้ามาใช้  มีฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้น  วัสดุก่อสร้างที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะเทคโนโลยีเน้นช่วยให้ก่อสร้างเร็วขึ้น ประหยัดเวลา  และติดตั้งง่าย

เรื่องต่อมาที่ต้องคำนึงถึงต่อการออกแบบคือกฎหมาย   ที่มีทั้งกฎหมายผังเมือง  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  กฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายควบคุมอาคาร  อย่างผังเมืองการขึ้นโครงการแต่ละพื้นที่ต้องคำนึงถึงสีผังที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดบางพื้นที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาโครงการ  เรื่องFARหรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่ยังเป็นเรื่องจำกัดการพัฒนา  ไปจนถึงออกแบบแล้วต้องคำนึงว่าผ่านสิ่งแวดล้อมหรือไม่  เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น  ซึ่งช่วงนี้ใครต้องการสัมผัสนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต  ที่เป็นการโชว์แนวคิดของนักออกแบบรุ่นใหม่  จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ณ ผนังโค้งชั้น 4 – 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Advertisement
Facebook Comments

Related post