Digiqole ad

“Food Passion” พร้อมร่วมมือ “สคช.” ชูพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ ใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการบริหารงานบุคคลเต็มรูปแบบ ต่อยอดสู่ปริญญาทางอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 “Food Passion” พร้อมร่วมมือ “สคช.” ชูพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ ใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการบริหารงานบุคคลเต็มรูปแบบ ต่อยอดสู่ปริญญาทางอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, ฌานา, โภชา และ หมูทอดกอดคอ โดย นายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เข้าร่วมหารือกับนายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเป็นพันธมิตรกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ โดยพร้อมให้สถาบันฯ ศึกษาเพื่อยอมรับกระบวนการพัฒนาและประเมินลูกจ้างในสถานประกอบการ สู่การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการยกระดับคุณวุฒิของกำลังแรงงาน เช่น อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อาชีพพนักงานร้าน รวมไปถึงอาชีพโลจิสติกส์ อาชีพด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่พร้อมให้พนักงานของ Food Passion ทั่้งที่อยู่ในร้านอาหาร ในครัวกลาง ในสำนักงาน สู่การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และใช้กลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อการยอมรับในการเพิ่มรายได้ เลื่อนตำแหน่ง กำหนดอัตราเงินเดือน เปิดโอกาสพนักงานที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสไม่มีวุฒิการศึกษา ได้โอกาสที่ทัดเทียมด้วย “คุณวุฒิวิชาชีพ: คุณวุฒิสำหรับคนทำมาหากิน”

ฟู้ดแพชชั่น เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำในไทย มีแบรนด์เรือธงอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ที่ครองใจคนไทยมายาวนานกว่า 35 ปี จุ่มแซบฮัท ฌานา หมูทอดกอดคอ และเรดซัน เป็นผู้นำองค์กรอันดับ 1 “องค์กรแห่งความสุข” คว้ารางวัล Thailand Most Admird Commpany 2021 ด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการเป็นเลิศจากนิตยสารแบรนด์เอท และ HR Asia Award 2021 สุดยอดองค์กรด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนนด้าน Engagement ของพนักงานสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของบริษัทโดยทั่วไป ซึ่งการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นี้ เป็นแนวนโยบายของผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายสุรพล พลอยสุข ที่มุ่งเน้นให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มุ่งนำกลไก เครื่องมือ และบริการต่างๆ ที่มีภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนายกระดับคุณวุฒิให้กำลังแรงงาน โดยทางฟู้ดแพชชั่น พร้อมเข้าสู่กระบวนการกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ Food Passion ที่สามารถพิจารณายอมรับสู่การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น Career Path ของ Food Passion โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะทำการวิเคราะห์งานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมสู่การพิจารณายอมรับสู่คุณวุฒิวิชาชีพ และฟู้ดแพชชั่นพร้อมนำคุณวุฒิวิชาชีพไปเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารงานบุคคลภายใต้แนวทางการเชื่อมโยงกับคุณวุฒิการศึกษาด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นผู้นำการพัฒนาและเพิ่มคุณวุฒิให้กำลังแรงงานโดยใช้คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการขยายผลสู่กลุ่มอาชีพตลอด Supply Chain ของ Food Passion เพื่อให้คุณวุฒิวิชาชีพเป็น “ปริญญาทางอาชีพ” ให้ได้ทัดเทียมตามความสามารถและทักษะของกำลังแรงงานไทยต่อไป นอกจากนี้ พร้อมร่วมกันนำกลไกเครื่องมือของสถาบันฯ เช่น กระบวนการส่งเสริมการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มทักษะกำลังแรงงานได้อย่างยั่งยืน

 

ทางด้าน นายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น มองว่าความร่วมมือนี้นับเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงานในฟู้ดแพชชั่น กว่า 3,000 คน ที่จะยกระดับได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามประสบการณ์และทักษะที่มี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและบริษัทสามารถให้ผลตอบแทนได้ตามศักยภาพการทำงาน ซึ่งตรงตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง เพิ่มโอกาสขยายผลจากที่บริษัท กำลังดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ฟู้ดแพชชั่น โดยเฉพาะในเร็วๆนี้ ทางฟู้ดแพชชั่นมีแผนนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรจึงถือว่าเป็นการดำเนินการ CSR in Process มุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานได้เพิ่มคุณวุฒิ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ และยอมรับการเทียบเท่าของคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษา ภายใต้หลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualification Framework ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 18 เมษายน 2560 มาสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานที่มีโอกาสพัฒนาผ่านสถานประกอบการ ให้ได้มีโอกาสทางอาชีพและทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป

#สคช. สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ

#Food Passion สร้างความสุขให้ลูกค้าอิ่มอร่อยอย่างมีมาตรฐาน

Facebook Comments

Related post