Digiqole ad

EXIM BANK เสริมศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 EXIM BANK เสริมศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Social sharing
Digiqole ad

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565

โดยมีนางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA)

พร้อมด้วยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

Facebook Comments

Related post