Digiqole ad

EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบทานสินเชื่อ ครั้งที่ 5/2566

 EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบทานสินเชื่อ ครั้งที่ 5/2566
Social sharing
Digiqole ad

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายเชิดชาย อวนมินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบทานสินเชื่อ

พร้อมทั้งผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบทานสินเชื่อ ครั้งที่ 5/2566 ซึ่ง EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานสอบทานสินเชื่อ โดยมี ดร.ธวัช ไทรราหู ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานอนุมัติวงเงินและป้องกันทุจริต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือการตรวจสอบภัยทุจริตในภาคสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับงานสอบทานสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post