Digiqole ad

EXIM BANK หารือผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว

 EXIM BANK หารือผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะกับนายบุนเหลือ สินไซวอละวง ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR : BOL)

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ภายใต้เป้าหมายการดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาของ EXIM BANK ณ BOL สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ EXIM BANK เปิดดำเนินการสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 2 เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจสู่ตลาด สปป.ลาว และตลาดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Facebook Comments

Related post