Digiqole ad

EXIM BANK สานพลังไอแบงก์ปลดล็อกข้อจำกัดผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกสินค้า Halal ได้

 EXIM BANK สานพลังไอแบงก์ปลดล็อกข้อจำกัดผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกสินค้า Halal ได้
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า Halal สู่การส่งออก” เพื่อสนับสนุนด้านความรู้ โอกาสทางการตลาด และเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถพัฒนาสินค้าอาหาร Halal สู่ตลาดโลกได้ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการรุกตลาดใหม่ (New Frontiers) และตลาดการค้าออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม E-Commerce ระดับโลก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของสินค้าไทยในตลาด Halal ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย Halal รวมทั้งการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ามุสลิมผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกสามารถเข้าร่วมโครงการและสมัครขอรับบริการด้านสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องจาก EXIM BANK ได้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 4.75% ต่อปีในปีแรก พร้อมรับกรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz คุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ มูลค่า 1,800 บาท ฟรี! ค่าเบี้ยประกัน 1 ราย กรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า Halal จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม Voucher มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันบริการ EXIM for Small Biz สำหรับการทำประกันผู้ซื้อรายที่ 2 หรือส่วนลดค่าประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567

Facebook Comments

Related post