Digiqole ad

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท MILL พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในเมียนมาช่วงวิกฤตโควิด-19

 EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท MILL พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในเมียนมาช่วงวิกฤตโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

 

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 40 ล้านบาทให้แก่บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือกลุ่มบริษัท MILL นำไปใช้ลงทุนในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง เมียนมา เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในภูมิภาค

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้สนับสนุนทางการเงินจำนวน 40 ล้านบาท ให้บริษัทร่วมทุนของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) คือ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด (MTL) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยาย Supply Chain เชื่อมโยงการส่งออกจากไทยไปเมียนมา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยยังคงสามารถดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิด-19 นำมาซึ่งการจ้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในกระบวนผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าป้อนภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกของไทยไปยังตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยสอดคล้องกับนโยบายของ EXIM BANK ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา

ด้านนายเอ ธิฮา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MTL กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนเงินกู้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในภูมิภาค รวมทั้งสามารถพัฒนาการจัดหาผลิตภัณฑ์และยกระดับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ MTL ไปสู่ผู้บริโภคในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ EXIM BANK ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ MTL ในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในต่างแดน ซึ่งจะส่งผลให้ MTL มีความพร้อมในการแข่งขัน มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

ทั้งนี้ MTL เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่ในเมียนมา โดยเฉพาะเหล็กข้ออ้อยและเหล็กท่อ

Facebook Comments

Related post