Digiqole ad

EXIM BANK ลดดอกเบี้ยธุรกิจส่งออก พร้อมช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

 EXIM BANK ลดดอกเบี้ยธุรกิจส่งออก พร้อมช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
Social sharing

Digiqole ad

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ออกมาตรการบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกได้ รวมถึงดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือ SMEs ที่เป็น NPLs จากสถานการณ์โควิด-19

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงานและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าว “แบงก์รัฐลดก่อน ผ่อนภาระประชาชน” ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องและลดภาระต้นทุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ดังนี้
1. ​ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
• สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก (EXIM First Step Export Financing) เงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.75% ต่อปี (Prime Rate -1.00% ต่อปี) สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (Size S) ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจส่งออกหรือนำเข้าเพื่อส่งออก วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท พิเศษ ลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีในปีแรก กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ EXIM BANK
• สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit) เงินลงทุนระยะยาวเพื่อหมุนเวียนในกิจการและเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี (Prime Rate -2.00% ต่อปี) วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีในปีแรก

2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปรับตัวสู่สังคมดิจิทัล และธุรกิจสีเขียว
• สินเชื่อ EXIM Green Start เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในทุกขนาดธุรกิจและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.50% ต่อปี (Prime Rate -2.25% ต่อปี) วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท พิเศษ ลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีในปีแรก กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ EXIM BANK
• สินเชื่อเอ็กซิมยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย (EXIM Better Rubber Export Financing) เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยางและเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25% ต่อปี (Prime Rate -2.50% ต่อปี) วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน เครื่องหมาย หรือการตรวจสอบแหล่งกำเนิด (Traceability) ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนด จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการ
• สินเชื่อ EXIM Extra Transformation เงินลงทุนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่อเติม ปรับปรุง หรือก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.25% ต่อปี (Prime Rate -1.50% ต่อปี) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือลงทุนในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.50% ต่อปีในปีแรก

นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SMEs ที่เป็น NPLs จากช่วงโควิด-19 (ตามนโยบายรัฐ)
ต่อที่ 1 กรณีชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน หรือกรณีเลือกชำระเพียงเงินต้น พักชำระดอกเบี้ยได้ เป็นเวลา 3 เดือน
ต่อที่ 2 กรณีสามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขได้เป็นปกติ 3 งวดติดต่อกัน พักชำระหนี้เงินต้น พร้อมปรับลดดอกเบี้ยลง 1.00% ต่อปี เป็นเวลา 1 ปี

Facebook Comments


Social sharing

Related post