Digiqole ad

EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12

 EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต”

ในโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ปรับปรุงภาพลักษณ์ด้วยการทำงานและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ตลอดจนยกระดับองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

Facebook Comments

Related post