Digiqole ad

EXIM BANK ร่วมบรรยายให้ความรู้ SMEs ไทย ปรับโมเดลธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 EXIM BANK ร่วมบรรยายให้ความรู้ SMEs ไทย ปรับโมเดลธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Super SMEs Tools for the Next Chapter” ในงานสัมมนา “ขยายตลาด SMEs ไทย ขับเคลื่อนอย่างไร ไปสู่นานาชาติ”

จัดโดยบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด เพื่อแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโตสู่ตลาดโลก โดยมีนายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (PMG) ร่วมเป็นวิทยากร และนายโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด และบริษัท ยักษ์เขียว จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญภาวะ “3 สูง” ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสูง อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนสูง และภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการขัดแย้งสูง ส่งผลกระทบหลายด้านต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ทั้งด้านต้นทุน โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องเร่งปรับ Business Model เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ตามทันเทรนด์ธุรกิจสีเขียว ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจท่ามกลางปัจจัยมากมาย ทั้งนี้ EXIM BANK ภายใต้เป้าหมายการเป็น Green Development Bank พร้อมทำหน้าที่ One Stop Trading Facilitator for SMEs นำเสนอบริการครบวงจร เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post