Digiqole ad

EXIM BANK ร่วมฉลองเปิดตัว “โซ/ มัลดีฟส์” ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรที่คำนึงถึง ESG

 EXIM BANK ร่วมฉลองเปิดตัว “โซ/ มัลดีฟส์” ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรที่คำนึงถึง ESG
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรีสอร์ตระดับ High-end Lifestyle “โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives)” ในโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ (CROSSROADS Maldives)

โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และ Wai Eco World Developer (WEWD) ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) จากธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ EXIM BANK ของไทย ภายใต้ Dream Islands Development 3 Pvt. (DID3) วงเงินรวม 48.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,734 ล้านบาท ณ มัลดีฟส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK และพันธมิตรแก่โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมระดับโลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการดูแลรักษาระบบนิเวศอย่างเข้มแข็ง ครอบคลุมการอนุรักษ์แนวปะการังและสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การบำบัดน้ำเสียและขยะ และการใช้พลังงานหมุนเวียน

โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Green GlobeTM มาตรฐานสูงสุดระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิด Blue Economy หรือการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) ขององค์การสหประชาชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับธรรมชาติไปพร้อมกัน มีการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) ให้สามารถควบคุมกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรของผู้ประกอบการไทยบนเกาะสร้างใหม่ ใกล้สนามบินนานาชาติและกรุงมาเล่ มัลดีฟส์ ประกอบด้วยรีสอร์ตชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมฮาร์ดร็อก โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives) โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ (SAii Lagoon Maldives) และโรงแรมโซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก (Integrated Tourism Complex) ประกอบด้วย บีชคลับ ท่าจอดเรือ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาวภายใต้ Dream Islands Development 2 Pvt. (DID2) และ Dream Islands Development 3 Pvt. (DID3) ในเครือของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ EXIM BANK สู่การเป็น Green Development Bank ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกโดยรวม

Facebook Comments

Related post