Digiqole ad

EXIM BANK มอบรายได้จากการขายสินค้า ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี

 EXIM BANK มอบรายได้จากการขายสินค้า ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี
Social sharing
Digiqole ad

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

มอบรายได้จากการขายสินค้าต้นแบบภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางแก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Facebook Comments

Related post