Digiqole ad

EXIM BANK มอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้สำนักงานเขตพญาไทเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

 EXIM BANK มอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้สำนักงานเขตพญาไทเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา
Social sharing
Digiqole ad

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้วให้กับสำนักงานเขตพญาไท เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

โดยมีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้วได้รับบริจาคจากพนักงาน EXIM BANK ลูกค้า และสาธารณชนในงาน “EXIM Green Wishes Market” ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่ EXIM BANK จัดขึ้นเพื่อส่งความสุขให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะ SMEs ชุมชนอารีย์ และชุมชนกลุ่มเปราะบาง เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post