Digiqole ad

EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
Social sharing

Digiqole ad

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post