Digiqole ad

EXIM BANK ชี้โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไทยจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 EXIM BANK ชี้โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไทยจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Net Zero Carbon Credit : ความท้าทายกับโอกาสทางธุรกิจ”

ในงานสัมมนา Road To NET ZERO โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันและแนวทางของสถาบันการเงินเพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

EXIM BANK เสนอแนะให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจจากเดิมที่เน้นการเติบโตของผลกำไรหรือตัวเลขความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวเป็นการวัดผลลัพธ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม ขณะที่กติกาการค้าโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะมาตรการการค้าด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้นและมีจำนวนมากถึงราว 17,000 มาตรการ โดย EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งดําเนินบทบาท ‘Green Development Bank’ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการระดมทุน การสนับสนุนด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทำหน้าที่เสมือน Playmaker ทั้งในเกมรุกและรับ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่มีฐานทุนน้อย ให้สามารถดําเนินธุรกิจในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post