Digiqole ad

EXIM BANK จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 EXIM BANK จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Social sharing

Digiqole ad

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.)

พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 15 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย EXIM BANK ร่วมมือกับ สศส. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งนำเสนอบทบาทของ EXIM BANK ในการเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

Facebook Comments


Social sharing

Related post