Digiqole ad

EXIM BANK จับมือพันธมิตรสนับสนุน SMEs ไทย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 EXIM BANK จับมือพันธมิตรสนับสนุน SMEs ไทย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD)

ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นางสาวอภิวันท์ รอเสนา ที่ปรึกษางานอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและสุขภาพ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายภควัต วงศ์ไทย นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)

ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วม “โครงการ SMEs Export Studio : Innovate for a Greener Future” เพื่อสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน รวมทั้งประกันการส่งออก กรณีไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้า พร้อมเริ่มต้นเข้าสู่วงจรการค้าระหว่างประเทศและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post