Digiqole ad

“EXIM BANK” จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย

 “EXIM BANK” จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย
Social sharing
Digiqole ad

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ให้การต้อนรับนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล (ซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในพิธีเปิดโครงการ “New Gen Exporter” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและโอกาสเข้าถึงตลาดต่างประเทศ สร้างชุมชนผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการให้คำปรึกษาและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจส่งออก เช่น การค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจับคู่กับผู้ซื้อต่างประเทศ การตลาด โลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์ทางการค้า พิธีการศุลกากร และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 ราย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post