Digiqole ad

EXIM BANK จัดอบรมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

 EXIM BANK จัดอบรมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

พร้อมด้วย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนางนลินี โสรณสุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.)

ให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SMEs Export Studio: Innovate for a Greener Future จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ส่งออก SMEs ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

โดย EXIM BANK พร้อมให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้ SMEs ไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

Facebook Comments


Social sharing

Related post