Digiqole ad

EXIM BANK จัดอบรมบุคลากรด้านการเงินการธนาคารให้แก่ สปป.ลาว พร้อมพบปะหารือหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าใน สปป.ลาว สนับสนุนการค้าการลงทุน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 EXIM BANK จัดอบรมบุคลากรด้านการเงินการธนาคารให้แก่ สปป.ลาว พร้อมพบปะหารือหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าใน สปป.ลาว สนับสนุนการค้าการลงทุน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK จัดโครงการอบรมหัวข้อ “การสนับสนุนโครงการเงินกู้ระหว่างประเทศและการปล่อยกู้ร่วม (International Financing and Syndication)” ให้แก่บุคลากรของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of The Lao P.D.R : BOL) และธนาคารพาณิชย์ใน สปป.ลาว โดยพบปะ ดร.บุนเหลือ สินไซวอระวง ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว และนายเพ็ดสะถาพอน แก้ววงวิจิด หัวหน้ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566

คณะ EXIM BANK ได้เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานใน สปป.ลาว ประกอบด้วยนางสายสะหมอน จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public : BCEL) นายฟองสะมุด ดวงใจ ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank : LDB) และนายกวิน วิริยะพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะ Stakeholders ของธนาคาร และหารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านการเงินการธนาคารเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566

ขณะเดียวกัน คณะ EXIM BANK ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับลูกค้าธนาคารในเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ในปัจจุบัน ประกอบด้วยนายบวร เอื้อเชาว์ธนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเคแอล จำกัด ผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ดังระดับโลก ในกลุ่มซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายเสธนาวี สุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เซเปียน-เซน้ำน้อยพาวเวอร์ จำกัด และนายชัยยุทธ รุจนาพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิว จิบ เซ้ง จำกัด ศูนย์จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Honda ใน สปป.ลาว

รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ปัจจุบันบริบทการค้าและการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาคการเงินการธนาคารมีความซับซ้อนมากขึ้น EXIM BANK จึงเร่งสานพลัง Stakeholders ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง สปป.ลาว พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือทางการเงินให้พร้อมสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าให้เติมเต็มการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของ EXIM BANK สู่การเป็น Green Development Bank ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนและธุรกิจการค้าการลงทุนที่ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post