Digiqole ad

EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมศักยภาพผู้ส่งออก SMEs ไทยสู่ความยั่งยืน

 EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมศักยภาพผู้ส่งออก SMEs ไทยสู่ความยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายฉัตรชัย ดีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลมอน มี ฟาร์ม จำกัด

ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรช่วงเสวนาหัวข้อ “Success Story เส้นทางความสำเร็จในการใช้ ESG และ BCG ในเชิงธุรกิจ” ในงานสัมมนา “Green Exporter Acceleration Program: Fast Track to Sustainable Business” จัดโดย EXIM BANK เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการตลอด Value Chain

โดยเฉพาะ SMEs ปรับตัวและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดย EXIM BANK มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำ เงินทุน และประกันการส่งออก เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกให้สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

Facebook Comments


Social sharing

Related post