Digiqole ad

Envostar ร่วมกับ พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชน

 Envostar ร่วมกับ พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชน
Social sharing
Digiqole ad

นายวิวรณ์ มีชูธน CEO บริษัท Envostar จำกัด ผู้ผลิตยุทธภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางทหาร ร่วมกับ บริษัท พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณผกาศิริ สีวะรา ผู้ผลิตรายการซีรีส์ “ดอกไม้เหล็ก หัวใจใต้หัวเธอ” และ คุณเดโชนุชิต นวลสกุล ผู้กำกับรายการ ร่วมกับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนและหมวก พร้อมอุปกรณ์พิเศษแก่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี โดยมี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในการรับมอบ  ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อให้มีความเพียงพอ และเป็นการป้องกัน ลดอันตรายจากกระสุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 

Facebook Comments

Related post