Digiqole ad

DV8 แต่งตั้ง พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ด

 DV8 แต่งตั้ง พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ด
Social sharing

DV8 แต่งตั้ง พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นำทัพประธานบอร์ดตามแผนกลยุทธรับการเติบโตธุรกิจสื่อและบันเทิง

 บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผู้นำสื่อเสียง AUDIO MEDIA และ ENTERTAINMENT ครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) เตรียมนำทัพองค์กรสู่สากลผ่านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลายตัวซึ่งส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงมีการเติบโตพุ่งสูง       

นายณัฐพล เกษมวิลาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ในการขยายเครือข่ายของธุรกิจด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและเข้าใจหลักในการพัฒนาและบริหารธุรกิจในมาตรฐานระดับสากล โดยกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของ DV8 คือการมุ่งผลักดันธุรกิจหลากหลายแขนง สอดรับการเติบโตของภาคธุรกิจสื่อบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคโฆษณาและคอนเทนต์ ภายหลังวิกฤติโควิด-19 คลายตัว และกิจกรรมต่างๆกลับมาสู่สภาวะปกติ พร้อมแนวโน้มที่จะคึกคักมากขึ้นตามกระแสและพฤติกรรมการเสพสื่อของประชาชนที่เปลี่ยนไป โดย DV8 ได้มีการปรับตัวทางธุรกิจมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า โดยมีการพัฒนาสื่อในรูปแบบผสมผสานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯยังคงเติบโตแม้ในช่วงวิกฤติโควิด19 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังการคลายตัวของวิกฤติดังกล่าว โดยคาดว่ารายได้และการเติบโต จะยังคงมาจากธุรกิจสื่อเสียง INSTORE AUDIO MEDIA ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ DV8 ตลอดจนธุรกิจคอนเทนต์ออฟไลน์ ออนไลน์ การบริหารคอนเทนต์ผ่าน Influencer และธุรกิจผู้พัฒนาอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ DV8 อย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารของนายพงษ์ภาณุ”

Facebook Comments

Related post