Digiqole ad

Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 4 AI.ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ

 Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 4 AI.ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ
Social sharing

Digiqole ad

 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้กล่าวถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ AI. หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลกในทุกปัจจัยของการดำรงชีวิต  ซึ่งสมาคมฯได้ตระหนักถึงปัญหาทั้งข้อดีข้อพิจารณาในเทคโนโลยีล้ำโลกดังกล่าว จึง ได้จัดEngineer Dongtan Forum ครั้งที่ 4 โดยได้เรียนเชิญองค์ปาฐกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและผู้ได้รับผลกระทบมาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยขณะนี้มีผู้ตอบรับจากผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 300ท่าน

นายอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณประธานจัดงาน และ กรรมการสมาคม  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเนื้อหาและผลงานนวัตกรรมซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกจากนิสิตและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมานำแสดงให้ถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเทคโนโลยี อันเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก ขณะเดียวกันยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนทั้งนิสิตเก่าและผู้เชี่ยวชาญต่อการขับเคลื่อนพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศ มาให้ความรู้อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรม

นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ อุปนายกสมาคมฯและประธานที่ปรึกษางาน DONGTAN ENGINEER  FORUM 4 กิจกรรมด้านความรู้และข้อมูลที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศและทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที  ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้จะนำเงินรายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของสมาคมฯ

“สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  การจัดงาน Engineer Dongtan Forum ทุกครั้ง ได้คำนึงถึงเรื่องราวและสถานการณ์ทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ที่รัฐบาลและประชาชนทุกหย่อมหญ้า สามารถนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนาต่อยอดให้ยืนหยัดและเหมาะสมในทุกสภาวะได้อย่างมั่นคง  ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทั้งสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ หรือมาร่วมในงาน โดยติดต่อผ่านสมาคมฯได้ทุกช่องทางของสมาคมฯ “

นายวิจาร คุปติพงศ์กุล กรรมการสมาคมอาคารชุดและเจ้าของโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ”ขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้จัดงาน“AI.ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติซึ่งเป็นหัวข้อที่ส่งimpactแรงมากๆ ขอบคุณมันสมองของชาติจากสมาคมฯที่ตระหนักดีถึง ความสำคัญของAI…เศรษฐกิจของชาติจะพลิกโฉม ปัจจัยความสำคัญของAI…มีความสำคัญมาก อย่างมีนัยยะ เศรษฐกิจของโลกกำลังใช้AIมาช่วยแล้วในหลายประเทศ เราต้องไม่ตกกระแส เราต้องรีบ เพราะเพื่อนบ้านเราเค้าเริ่มก่อนเราไปหลายประเทศแล้วความตั้งใจดีของผู้จัดงาน ยังสรรหาเรียนเชิญองค์ปาฐกทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับคุณภาพที่น่าจะให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมนาครั้งนี้อย่างเต็มเปี่ยม

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ AI ก็เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในแทบจะทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การหาที่ดิน วิเคราะห์ที่ดิน ความคุ้มค่าของการใช้ที่ดินตาม AIช่วยให้ขบวนการเหล่านี้ แม่นยำมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น แต่รวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเยอะ  AI ยังเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการบรหารงานขาย การวางแผนการขาย การวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อทำโปรโมชั่น/โฆษณาให้ได้ผลลัพธ์คือยอดขาย AIมีบทบาทมาก

นอกจากนี้ที่ใช้กันมากในการติดต่อลูกค้าคือ CHATBOT..ปัจจุบันหลายบริษัทก็นำมาใช้แล้วการออกแบบที่ให้ประโยชน์สูงสุด สิ้นเปลืองน้อยสุด AIก็เข้ามาช่วย…น่าสนใจว่าการออกแบบโดยสถาปนิกจะโดน disrupt ขนาดไหนAI เข้ามามีบทบาทมากมาย แต่ก็มีทั้งของจริงและของปลอม เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ และเสียเวลาต่อไปไม่ได้แล้ว วันนี้ครับ เราจะได้พบกับผู้รู้เรื่องAIอย่างแท้จริง เราจะได้อยู่ในเทรนด์ของเศรษฐกิจโลก และพลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ

พันตำรวจโท นายแพทย์ ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง Digital Healthcare ต้องมี AI เป็นตัวช่วยสำคัญ ในการประมวลผลทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างๆของผู้ป่วยและขั้นตอนการติดตามการวินิจฉัยโรคที่มีอยู่เป็นจำนวนมากควบคู่ไปกับแพทย์ให้ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งการจัดงานDongtan Engineer Forum ของของสมาคมทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้มีองค์ปาฐกที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาอย่างน่าสนใจ ทั้งมอบรายได้ให้กับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Facebook Comments


Social sharing

Related post