Digiqole ad

DAD เข้ม รักษาความปลอดภัยในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 DAD เข้ม รักษาความปลอดภัยในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า DAD ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เช่าพื้นที่และผู้มาใช้บริการ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตั้งจุดตรวจทุกประตูทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ล่าสุดยังได้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดคอยสังเกตสิ่งของสัมภาระ และใช้เครื่องสแกนกระเป๋าและสัมภาระทุกชิ้นก่อนนำเข้าอาคาร นอกจากนั้นผู้เข้า-ออกอาคาร ยังต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เช่า ผู้ค้า และประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Related post