Digiqole ad

DAD มอบสวนสวย ณ บริเวณศาลตามั่ง ยายมี ชุมชนตลาดหลักสี่ แจ้งวัฒนะ

 DAD มอบสวนสวย ณ บริเวณศาลตามั่ง ยายมี ชุมชนตลาดหลักสี่ แจ้งวัฒนะ
Social sharing

Digiqole ad

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development

มอบหมาย นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทน จัดกิจกรรม GOV GREEN DAY ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชนปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลตามั่ง ยายมี ชุมชนตลาดหลักสี่ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมดังกล่าว DAD ได้ดำเนินการจัดตกแต่งสวนสวย มอบแก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สันทนาการ เพราะ DAD ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

Facebook Comments


Social sharing

Related post