Digiqole ad

DAD จัดพิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 DAD จัดพิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
Social sharing
Digiqole ad

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ดร.ธีธัช สุขสะอาด นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development

ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ จำนวน 28 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายประพันธ์ นิลกำแหง ปศุสัตว์พื้นที่ 4 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โอกาสนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายอำนวย ปรีมนวงศ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อดีตประธานกรรมการ ธพส. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายนิวัฒน์ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรมคุมประพฤติ นางสาววิลาวัลย์ ดวงวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลตรี ธนพัฒน์ โชคดารา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายประจำสำนักเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments

Related post