Digiqole ad

CPF ติดปีกธุรกิจคู่ค้าต่อเนื่อง เสริมแกร่งการเงิน พลิกโอกาสเพิ่มขีดความสามารถ เติบโตไปด้วยกัน

 CPF ติดปีกธุรกิจคู่ค้าต่อเนื่อง เสริมแกร่งการเงิน พลิกโอกาสเพิ่มขีดความสามารถ เติบโตไปด้วยกัน
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ต่อยอดความสำเร็จโครงการ Faster Payment ช่วยคู่ค้า SME ได้รับเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ขยายผลจับมือกับธนาคารกรุงเทพ ดำเนิน โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ดูแล คู่ค้าธุรกิจของ CPF กว่าหมื่นบริษัท ได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตไปด้วยกัน ในระหว่างที่ทั่วโลกอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 กลับต้องเผชิญกับผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่กลายเป็น “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีขีดจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆ

CPF มีความมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่ค้าในการผลิตและจัดหาสินค้าวัตถุดิบและบริการให้กับบริษัทฯ มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 CPF ได้ดำเนินโครงการ Faster Payment มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคู่ค้า SME กว่า 6,500 รายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว เสริมแกร่งคู่ค้าให้สามารถรักษากิจการก้าวข้ามวิกฤตโควิดได้

 

ธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า CPF นับเป็นบริษัทรายแรกๆ ที่นำศักยภาพของบริษัทฯ มาดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจ SME ในช่วงเกิดโควิด-19 ผ่านการดำเนินโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เป็นการปรับลดระยะเวลาในการชำระค่าสินค้าและบริการ (เครดิตเทอม) ให้อยู่ภายใน 30 วัน เพื่อให้คู่ค้า SME จำนวน 6,500 รายได้มีเงินหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานเร็วขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากรายได้ที่หายไป ซึ่งได้ผลตอบรับจากคู่ค้าดีมาก ซีพีเอฟจึงได้ขยายผลส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยผนึกพลังกับธนาคารกรุงเทพ ริเริ่ม โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจรวมกว่า 10,000 บริษัทได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายขึ้น ช่วยติดปีกคู่ค้าธุรกิจของ CPF ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะขาดปัจจัยด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขการกู้ เป็นต้น

 

“CPF ได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพพัฒนาออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการคู่ค้า CPF โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้สะดวกขึ้น และได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งมีส่วนช่วยให้กิจการของคู่ค้ามีต้นทุนด้านการเงินที่ลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง” ธิดารัตน์กล่าว

ขณะนี้ โครงการฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้น กำลังเปิดรับสมัครคู่ค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยคู่ค้าธุรกิจไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะ CPF ช่วยตรวจสอบข้อมูลยอดการซื้อขายตลอดทั้งปีของคู่ค้าให้กับธนาคาร ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดระยะเวลาการพิจารณาลง และคู่ค้ายังสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยละ 90 ของมูลค่ายอดขายกับ CPF ตลอดทั้งปี นับว่าเป็นเป็นวงเงินกู้ที่สูงกว่าลูกค้าโดยทั่วโป สร้างความคล่องตัวทางการเงินให้แก่กิจการของคู่ค้ามากขึ้น

ธิดารัตน์ยังกล่าวเสริมว่า โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่สะดวกขึ้น เป็นกุญแจที่สำคัญหนุนให้คู่ค้า CPF มีความแข็งแกร่งขึ้น สร้างโอกาสที่ดีในการปรับตัวรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังในการขยายฐานการตลาดและลูกค้าใหม่ๆ เติบโตสู่การเป็นองค์กรระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

“จุฑามาศ ปลื้มจิตติ์” บริษัท ธาร ธรา ธัญญา จำกัด คู่ค้าแกลบให้ฟาร์มไก่กระทง กล่าวว่า บริษัทได้รับผลกระทบเหมือนกับธุรกิจ SME รายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเข้าถึงแหล่งทุนในระบบยากมากและเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดหมุนเวียนเป็นหลัก บริษัทฯ จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการช่วยเสริมสภาพคล่องทั้ง 2 โครงการของ CPF ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีกระแสเงินสดแข็งแรงขึ้น จากการเข้าถึงแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

“มัณทิตา ทับเอี่ยม” บริษัท เซเว่นเลคส์ อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า โครงการของซีพีเอฟช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีความคล่องตัวทางการเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้เร็ว สามารถนำเงินไปต่อยอดธุรกิจหรือลงทุนใหม่ได้เร็วขึน ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพราะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งลำพัง SME ทำเองได้ยากมาก

“บรรเจิด สุขวิวัฒน์” ผู้จัดส่งแกลบให้ CPF กล่าวว่า ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรต้องอาศัยความคล่องตัวของกระแสเงินสดสูงมาก โครงการของซีพีเอฟจึงตอบโจทย์ความต้องการของ SME ได้ดี เป็นการติดปีกให้ SME มีศักยภาพเติบโตได้อย่างมั่นคง

Facebook Comments

Related post