Digiqole ad

CPF ขึ้นแท่นเป็น “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย ในธุรกิจเกษตร ประจำปี 2022 จาก ASIAMONEY

 CPF ขึ้นแท่นเป็น “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย ในธุรกิจเกษตร ประจำปี 2022 จาก ASIAMONEY
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความภูมิใจและความสำเร็จระดับภูมิภาค คว้ารางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย” (The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector) จากการสำรวจ Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 จัดโดย นิตยสาร ASIAMONEY สื่อชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนที่มีผู้อ่านสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ในฐานะ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) ผ่านการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย สร้างคุณค่าทางโภชนาการ อย่างต่อเนื่องและอย่างเพียงพอสำหรับทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร องค์กรพันธมิตร คู่ค้าธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้าง “ความมั่นคงทางอาหาร” ให้กับประชาชนและสังคมโลก

รางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2022 (Asia’s Outstanding Companies Poll 2022) โดยนิตยสาร ASIAMONEY มาจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงิน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน นักการธนาคาร จำนวน 4,620 ราย จาก 958 สถาบันด้านการเงินและการลงทุนกลุ่มสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agencies) ที่อยู่ใน 12 ประเทศ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในมิติต่างๆ อาทิ ด้านผลประกอบการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร ความเชื่อถือจากกลุ่มนักลงุทน การสร้างสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักลงทุน และการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักการเงินอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย

การประกาศผลรางวัล Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศสิงคโปร์ โดยมี นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบรางวัล

Facebook Comments

Related post