Digiqole ad

Congratulations to Dr.Nichapha & HNY 2024

 Congratulations to Dr.Nichapha & HNY 2024
Social sharing
Digiqole ad

Congratulations to Dr.Nichapha & HNY 2024 ฉลองปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หนาวนี้ที่มาเด้อภูเวียง” และร่วมแสดงความยินดีให้กับ ดร.ณิชาภา เจริญภาคินรัตน ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภายในงาน นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในฐานะแม่เมืองจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดี และอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงยังมี ผศ.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภาณุพันธ์ (อ.เติ้ล หมอดูเศษรฐี) อ.ริน ตื่นมารวย MR.ธนินท์รัฐ วราจิรพัฒน์ ผู้บริหารหน่วย บริษัทเอไอเอ และ CEO.PCM Thailand นายกสยามสตรีนักธุรกิจและะวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ประธานอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และคุณนิ่มนวล พร้อมคุณปู ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดออนไลน์ชาภากรุ๊ป ซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มนักธุรกิจระดับจังหวัด และระดับประเทศมาร่วมแสดงงความยินดีอย่างล้นหลาม กับความสำเร็จของดร.ณิชาภา เจริญภาคินรัตน ในครั้งนี้ ด้วย

#หนาวนี้ที่มาเด้อภูเวียง

Facebook Comments

Related post