Digiqole ad

CIWF ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

 CIWF ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024
Social sharing

Digiqole ad
  • Compassion in World Farming (CIWF) เป็นองค์กรที่ใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร เล็งเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ มนุษย์ และโลก โดยโครงการอาหารระดับนานาชาตินี้ CIWF ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำเพื่อพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติการ เพื่อคำนึงถึงความสุขของสัตว์ในฟาร์ม อันเป็นหัวใจสำคัญของระบบอาหารแห่งอนาคต
  • ปัจจุบันได้มีการมอบรางวัลให้กับบริษัทอาหารที่ใส่ใจการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากกว่า 1,000 รางวัลทั่วโลก เช่น McDonald’s, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA
  • บริษัทประกอบธุรกิจอาหารใดที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards ปีนี้สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2567

Compassion in World Farming (CIWF) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

รางวัลอันทรงคุณค่านี้จะมีการมอบรางวัลที่กรุงปารีส ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรม Hyatt Place, สนามบิน Charles De Gaulle ประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมสมัครในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ : Good Egg Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ดีเด่น), Good Chicken Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น), Sow Stall Free Award (รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น), Sustainable Food and Farming Award (รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น), and Planet Friendly Award (รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น) โดยผู้ชนะในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยบริษัทประกอบธุรกิจอาหารชั้นนำในอุตสาหกรรมระดับโลกเช่น McDonald’s, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA. และปี 2566 เรายังมอบรางวัลไก่ดีเด่นครั้งแรกให้กับ คลองไผ่ฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยอีกด้วย

“การที่บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะแสดงให้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทที่มีจรรยาบรรณและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอีกด้วย” ดร.ชนัดดา ครัวประดับ ผู้จัดการธุรกิจอาหารของ CIWF สำหรับภูมิภาคเอเชีย กล่าว

รางวัลการดูแลสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะช่วยเชิดชูให้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนในความพยายามของ CIWF ตั้งแต่มูลนิธิถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีมงานธุรกิจอาหารของ CIWF ได้ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้ใส่ใจกับกระบวนการการผลิต การปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายการจัดหาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น จนปัจจุบันนี้มีสัตว์มากกว่า 2,600 ล้านตัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจำนวน 966 ล้านตัวที่ผ่านโครงการการประกวดของเรา

บริษัทที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือหลายรางวัลต่อไปนี้:

“ในโอกาสนี้เราขอเชิญชวนให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสัตว์และการผลิตอาหารแบบยั่งยืนสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว” ดร.ชนัดดา กล่าวสรุป “ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดังกล่าวจะคู่ควรต่อการสนับสนุนและความภักดีของผู้บริโภค”

บริษัทประกอบธุรกิจอาหารที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards  สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ Contact | Compassion in Food Business.หรือติดต่อดร.ชนัดดา ครัวประดับ ที่ chanadda.khruapradab@ciwf.org

Facebook Comments


Social sharing

Related post