Digiqole ad

China Update : นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน วิเคราะห์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (ชมคลิป)

 China Update : นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน วิเคราะห์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (ชมคลิป)
Social sharing
Digiqole ad

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ให้สัมภาษณ์พิเศษ ทีมงาน China Update เกี่ยวกับกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมทั้งแง่มุมต่างๆ ตลอดจนจุดยืนของประเทศไทย ว่าควรจะเลือกข้างใดหรือไม่ รวมไปถึงกรณีกระแสกดดันที่พยายามจะให้ประเทศไทยต้องเลือกข้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษระหว่าง สหรัฐ กับ จีน

Facebook Comments

Related post