Digiqole ad

CEO “ซูเปอร์ ไอซีที จำกัด” มองโอกาสทองปี 66 หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดไอทีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

 CEO “ซูเปอร์ ไอซีที จำกัด” มองโอกาสทองปี 66 หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดไอทีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเปอร์ ไอซีที จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ของตนเองนั้นให้บริการด้านเทคโนโลยี ครบวงจร ในการให้บริการ จำหน่าย อุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาวางแผนงานด้านระบบ ไอที ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคาดการณ์ปี 2566 ตลาดไอทีอนาคตสดใส

ซึ่งบริษัท ซูเปอร์ ไอซีที วางแผนการตลาด มุ่งเป้าที่จะขยายฐานลูกค้าจากเดิมโดยมุ่งเน้นให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไอที เข้าไปเสริมศักยภาพภาคธุรกิจ ทั้งรายเล็กอย่างผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบไอที เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Digital Government หรือ รัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

โดยบริษัท ซูเปอร์ ไอซีที มองว่าในปีนี้ทางบริษัทจะสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไอทีของประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดย
การันตีจากผลงานในช่วงโควิค ที่ผ่านมา บริษัท ซูเปอร์ ไอซีที สามารถให้บริการลูกค้า หลากหลายภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

Facebook Comments

Related post