Digiqole ad

 “Central Group Women Cancer” ครั้งที่ 18 ชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี

  “Central Group Women Cancer” ครั้งที่ 18 ชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี
Social sharing
Digiqole ad

 มะเร็ง หากรู้เร็ว สามารถรักษาได้ โดยปัจจัยการเกิดโรคมีทั้งปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น อาหารการกิน การพักผ่อน สภาพแวดล้อม และมลภาวะ สิ่งที่น่ากังวลคือคนส่วนใหญ่มักพบในระยะลุกลาม จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี 2565* โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี คือ มะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยจำนวน 38,559 ราย รองลงมา คือ มะเร็งปากมดลูก จำนวน 12,956 ราย

บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล                     และบริษัทในเครือ ตระหนักดีว่า “มะเร็ง” เป็นโรคร้ายของสังคมไทยและทั่วโลกที่พรากชีวิตคนในครอบครัวที่เรารัก ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่เคียงข้างผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเมื่อตรวจพบเจอเร็วและรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที โดย ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ที่กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาหรือด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “Central Group Women Cancer” (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำ – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนดำเนินการโดยกลุ่มเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็น การระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ Digital Mammogram และปรับปรุงหอพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งสตรี ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, การก่อสร้าง โครงการบ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้อย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ, การระดมทุนจัดซื้อเครื่อง Portable Ultrasound 10 เครื่อง รวม 5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิถันยรักษ์ และแคมเปญกิจกรรม ทำดีด้วยผมสวยช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ชวนคน บริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นต้น โดยในปี 2566 นี้เรายังคงสานต่อโครงการ Central Group Women Cancer ครั้งที่ 18 ด้วยการเชิญชวนลูกค้า ประชาชน บริษัทในเครือและคู่ค้า ระดมทุนจัดซื้อ “เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาศิริราช, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพราะเราเชื่อว่า การเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที และยังเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ลดการเข้าสู่ระยะลุกลาม

ศาสตราจารย์คลีนิกนายแพทย์ วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและรักษาได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์            ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ก่อนที่คลำเจอได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมในเบื้องต้น ทำให้ตรวจพบและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว

สำหรับวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน โดยใช้ 3 นิ้ว 3 สัมผัส เมื่อเจอสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อนในเต้านม , เลือดออกที่หัวนม ควรเข้ารับการปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์  อย่างไรก็ตาม หากพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง ควรมีสติและรีบเข้ากระบวนการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ เพราะการรักษาแต่เนิ่นๆจะมีโอกาสที่จะหายขาดจากมะเร็งเต้านมได้

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังได้จัด กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอ่อนโยนผ่าน installation “นก” และ “ผีเสื้อ” ซึ่งเป็นตัวแทนของการบรรเทาเยียวยา และดอกไม้ต่างๆ ที่เพิ่มความสดชื่นเบิกบาน โดยหวังว่าจะเป็นการส่งพลังแห่งความรักและถ่ายทอดกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีที่กำลังท้อแท้ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยิ้มสู้  โดยมีไฮไลต์ 9 กิจกรรมส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี

Facebook Comments

Related post