Digiqole ad

“BSGF-น้ำมันพืชเพลิน” ลงนาม MOU โครงการ “เพลิน น้ำมันพืชเก่า แลกน้ำมันพืชใหม่”

 “BSGF-น้ำมันพืชเพลิน” ลงนาม MOU โครงการ “เพลิน น้ำมันพืชเก่า แลกน้ำมันพืชใหม่”
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจบางจาก และ บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชตราเพลินทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ เพลิน น้ำมันพืชเก่า แลกน้ำมันพืชใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน ในการรณรงค์
ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และนำกลับมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน : Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ที่บีเอสจีเอฟรับซื้อภายใต้โครงการทอด ไม่ทิ้งเพื่อบริหารจัดการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว หรือ UCO เพื่อนำมาผลิตน้ำมัน SAF ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการบินตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจของกลุ่มบางจากอย่างครบวงจร 

ภายในงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้รับเกียรติจาก นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และ นายเอกภัท เตมียเวส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชตราเพลินท่ามกลางคณะผู้บริหารจากสองพันธมิตรร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเอกภัท เตมียเวส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชตราเพลินกล่าวภายในงานว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบางจาก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลกในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ เพลิน น้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ ภายใต้ Concept ‘ทอด ไม่ทิ้งเพื่อรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว จากกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มของน้ำมันพืชเพลิน นํามาส่งให้กับทางบางจาก เพื่อนำกลับไปผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในหลายมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ในด้านของผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย ที่เกิดจากลดปริมาณการใช้น้ำมันในการทอดซ้ำ และสำหรับร้านค้า ร้านอาหารจะได้ประโยชน์ในด้านต้นทุนจากการซื้อน้ำมันใหม่ที่ต่ำลง ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่โอกาสในการขยายผลต่อยอด และผสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ด้าน นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด กล่าวว่า บีเอสจีเอฟ บริษัทในเครือของกลุ่มบางจาก ในฐานะกลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสีเขียว ได้มีการลงทุนเพื่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าของเสียภายในประเทศ และยังช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบิน บางจากจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่น้ำมันพืชเพลินเข้าร่วมโครงการนี้ สำหรับ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ถือเป็นเรื่องใหม่ของโลก ซึ่งบางจากได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และกำลังก่อสร้างโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ 17 ของโลก และเป็นเพียงโรงงานเดียวในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน จริงๆ แล้วโครงการนี้เป็นเรื่องของคาร์บอนและพลังงานสะอาด แต่นอกเหนือจากเรื่องคาร์บอน สิ่งที่เราภาคฎมิใจที่สุด คือ การได้ดูแลสุขภาพของคนไทย เพราะกระทรวงสาธารณ์สุข มีความพยายามมานานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ไม่อยากให้มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ฉะนั้น ประโยชน์หลักๆ จากโครงการนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพ และนอกเหนือจากนั้น เป็นการช่วยโลกลดคาร์บอนอีกทางหนึ่ง

ปัจจุบัน อียู ได้มีการบังคับใช้คาร์บอนแท็กแล้ว สำหรับบางจากนับเป็นบริษัทที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนต่ำที่สุดในประเทศ และเราพยายามที่จะเอาสิ่งที่เราทำไปชวยผู้ประกอบการคนไทย นั่นคือ ถ้าใช้น้ำมันดีเซลของบางจาก คาร์บอนจะต่ำกว่าทั่วไป เวลานำเข้าสินค้าในกลุ่มประเทศอียู ก็จะได้เปรียบเรื่องคาร์บอนแท็ก ซึ่งเป็นความตั้งใจที่บางจากอยากทำ แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีพันธมิตรมาช่วยเรานายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ในการดำเนินงานจะทยอยมีแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดร่วมกันระหว่างกลุ่มบางจากและน้ำมันพืชเพลินออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ สำหรับในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และ/หรือเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วมาขายให้กับทางบริษัทฯ หรือเข้าร่วมโครงการในการนำน้ำมันเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ เพื่อนำไปใช้เองหรือนำไปจำหน่ายต่อ ซึ่งถือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกทั้งยังขยายโอกาสให้กับประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในโครงการฯสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โทร. 065 969 7482 , 093 121 0216,  033 136 168, อีเมล์ : info@sweetmeetgroup.com  หรือ Facebook page : plearncatering

* * * * * * * * * *

Facebook Comments

Related post