Digiqole ad

‘Bravo BKK’ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ สนับสนุนโครงการ BKK Food Bank Center แก้ปัญหาปากท้องคนจนเมือง พร้อมยกพื้นที่เปิดคลาสออกกำลังกายฟรี เพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาพดี

 ‘Bravo BKK’ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ สนับสนุนโครงการ BKK Food Bank Center แก้ปัญหาปากท้องคนจนเมือง พร้อมยกพื้นที่เปิดคลาสออกกำลังกายฟรี เพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาพดี
Social sharing

Digiqole ad

Bravo BKK: Fit and Fun Mall มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank Center เขตห้วยขวาง เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของกลุ่มเปราะบางและคนจนเมืองที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ชั้น 1 ให้ประชาชนผู้สนใจได้ออกกำลังกายด้วยคลาสเต้นและโยคะฟรี เพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ BKK Food Bank Center นั้นคุณเลฟวี่ ลี ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า Bravo BKK เผยว่า “Bravo BKK ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด หนึ่งในกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการมาตั้งแต่ต้น คือโครงการ BKK Food Bank Center ของเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนของกรุงเทพมหานคร โดย Bravo BKK ให้การสนับสนุนในด้านของอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช นม และอื่น ๆ แก่โครงการ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม”

ทั้งนี้ โครงการ BKK Food Bank Center เป็นโครงการภายใต้นโยบายเมืองแบ่งปันของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนที่ไร้ผู้พึ่งพิง ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยากแบ่งปันได้ส่งมอบน้ำใจถึงผู้รับโดยตรง โดยมีสำนักงานเขตเป็นศูนย์กลางจัดตั้ง BKK Food Bank Center ขึ้นในรูปแบบคล้ายซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ผู้ขาดแคลนใช้แต้มที่ได้รับในแต่ละเดือนแลกสินค้าที่ต้องการ โดยมี 4 เขตนำร่องคือ เขตห้วยขวาง เขตบางขุนเทียน เขตบางพลัด และเขตพระโขนง Bravo BKK ซึ่งมีปณิธานในการมุ่งสร้างชุมชนที่ยั่งยืน จึงร่วมกับเขตห้วยขวาง อันเป็นเขตที่ตั้ง สนับสนุนโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด

นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่ที่เพิ่มความสมดุลของชีวิตให้กับคนกรุงเทพฯ เติมแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมารักและใส่ใจตัวเอง เริ่มต้นการเดินทางสู่การมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “Fit by Day, Fun by Night” Bravo BKK ยังได้เปิดพื้นที่ชั้น 1 บริเวณ FIT & FUN Zone จัดกิจกรรมโยคะและ Dancercise ฟรี สำหรับผู้สนใจการออกกำลังกาย โดยร่วมกับ Fitwhey Gym เปิดคลาส Dancercise ฟรีทุกวันอังคาร เวลา 18.00-19.00 น. และคลาสโยคะฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. พร้อมจัดหาอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ในคลาสดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : Bravo BKK หรือโทร. 02-111-5555

ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank Center และการส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ได้ออกกำลังกายในรูปแบบที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือส่วนหนึ่งในความตั้งใจของ Bravo BKK ที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ในอนาคตยังมีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลากหลายโครงการที่จะเกิดขึ้น ภายใต้ปณิธานที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเคียงคู่ชุมชนและสังคมของ Bravo BKK

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post