Digiqole ad

BPP ปลื้มกำไรสุทธิไตรมาสแรก พุ่งแตะ 2,000 ล.

 BPP ปลื้มกำไรสุทธิไตรมาสแรก พุ่งแตะ 2,000 ล.
Social sharing

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล   ที่ยึดมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Powering Energy Sustainability with Quality Megawatts (มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยเมกะวัตต์คุณภาพ)” เผยไตรมาสแรกกระแสเงินสดยังคงแข็งแกร่ง ที่สำคัญมาจากโรงไฟฟ้า HPC ที่มีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงถึงร้อยละ 96 รวมถึงจากรายได้การขายไฟฟ้าในตลาดสหรัฐฯ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I บริษัทฯ ยังคงรักษาเสถียรภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน ยังสามารถสร้างกำไรแม้เผชิญราคาต้นทุนพลังงานสูง และสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติ สำหรับโรงไฟฟ้า SLG สามารถทำกำไรจากปริมาณและราคาขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้าในตลาดค้าส่งไฟฟ้าในจีน และการเข้าทำสัญญาซื้อขายถ่านหินมาในราคาที่ดี ส่งผลให้ BPP มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมขยายการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มาพร้อมกับเป้าหมายขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าBPP ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง และยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับไตรมาส 1/2566 BPP รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,218 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณขายไฟฟ้าอยู่ที่ 1,069 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากความสามารถในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่ดี โดยมีค่าความร้อน (Heat Rate) อยู่ในระดับต่ำ ทำให้อยู่ในลำดับการเรียกไฟที่ดี (Merit Order) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมในตลาดไฟฟ้าเสรี โดยพร้อมส่งเสริมเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อผนึกพลังร่วมภายในระบบนิเวศทางธุรกิจของ BPP ให้มีความแข็งแกร่ง 

BPP ดินหน้าลงทุนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์) ได้แก่ โครงการแบตเตอรี่ฟาร์มขนาดใหญ่อิวาเตะ โตโนะ (Iwate Tono) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 58 เมกะวัตต์ชั่วโมง บนพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งติดตั้งระบบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกันก่อนที่จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจ Energy Trading ได้ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ สนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 

นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนในโอยิกะ (Oyika) สตาร์ทอัพสิงคโปร์ ผู้ให้บริการโซลูชันสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงเตรียมเปิดให้บริการในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ได้ยังได้หาโอกาสในการนำโซลูชันของโอยิกะไปต่อยอดให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจอีโมบิลิตี้ของบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2566 BPP มีกำไรสุทธิ 2,114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีที่แล้วมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 2,302 ล้านบาท

BPP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน หรือ ESG ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างการเติบโต และการลงทุนในธุรกิจที่สะอาดขึ้น และฉลาดขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่อง และจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว” นายกิรณกล่าวสรุป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ BPP ได้ที่ www.banpupower.com

###

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ BPP วันที่ 31 มีนาคม 2566

โรงไฟฟ้าและ

โครงการโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการ
เชิงพาณิชย์

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

จำนวน (แห่ง/โครงการ)

40

38

2

กำลังผลิตตามสัดส่วน
การลงทุน (เมกะวัตต์)

3,311

3,135

176

Facebook Comments

Related post