Digiqole ad

“BIDC 2022” สุดอลัง พร้อมงานประกาศรางวัล BIDC Awards ในรูปแบบ Virtual Event

 “BIDC 2022” สุดอลัง พร้อมงานประกาศรางวัล BIDC Awards ในรูปแบบ Virtual Event

จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ “Bangkok International Digital Content Festival 2022” หรือ “BIDC 2022”เทศกาลดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ที่จัดเป็นปีที่ 9 แล้ว โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐ ได้แก่ TCEB , depa และ CEA เสริมทัพด้วย 5 สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย TGA , BASA , DCAT , e-LAT และ TACGA ปักธงผสานความร่วมมือในการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศในแข็งแกร่ง นำไปสู่การขยายไปยังต่างประเทศ ตามภารกิจ DITP ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ มั่นใจสามารถขับเคลื่อนตลาดคอนเทนต์ดิจิทัลในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท พร้อมจัดกิจกรรมประกาศรางวัล BIDC Awards รางวัลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 23 รางวัล โดยในปีนี้ถือเป็นการประเดิมการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากในทุกๆ ครั้ง

Advertisement

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด“ครีเอทีฟ อีโคโนมี” (Creative Economy) และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับ (Hub) ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 14 แผนงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน BIDC มาอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ปี เพื่อสร้างเวทีเจรจาธุรกิจในยุคดิจิทัล นำร่องสู่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้กระทรวงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา สามารถสร้างมูลค่าทางการค้ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท

 

นายจุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก โดยอาศัยผลงานความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยผมได้มอบหมายให้กระทรวงจัดทำแผนงานรูปธรรมโดยการส่งเสริมการนำซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เข้ามามีบทบาทด้านการส่งออกรวมทั้งด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันกับต่างประเทศแล้ว ยังเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทย เกิดเป็นอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การจ้างงาน และการใช้จ่ายภายในประเทศต่อไป

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) กล่าวว่า TCEB ถือเป็นหน่วยงานมีพันธกิจในการพัฒนาและยกระดับงานเทศกาลนานาชาติของไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติ มุ่งหวังให้งานเทศกาลนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรวมตัวและต่อยอดธุรกิจของคนในวงการ หรือที่เราเรียกว่า Business Festival ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา TCEB ได้จัดทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดงานพบว่า งาน BIDC ได้สร้างผลกระทบในทางบวกให้กับเศรษฐกิจต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) มีมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 240 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า 11,000 ตำแหน่ง ยิ่งไปกว่านั้นงาน BIDC   ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ตามเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน

ด้าน นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 53.8  เพิ่มขึ้นจาก 46.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนโยบายกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยวของภาครัฐ และแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อกำลังซื้อและเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ไตรมาส 1 ปี 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จะเพิ่มขึ้นเป็น 60.9 สอดรับกับปีนี้ที่การดำเนินงานภายใต้แนวคิด METAVERSE (เมต้าเวิร์ส) หรือโลกดิจิทัลเสมือนจริงกำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกยุคใหม่ นับเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ BIDC จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างแรงหนุนให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ส่วน นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ (องค์การมหาชน) หรือ CEA แสดงทัศนะถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ความสามารถของนักสร้างสรรค์ไทยในกลุ่ม Content Industries มีผลงานเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติแล้วว่ามีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ภาพยนตร์ ซีรีย์ เกม แอนิเมชั่น นิยาย อุตสาหกรรมเหล่านี้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่ง CEA เอง มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศ โดยในงาน BIDC 2022 CEA ได้ร่วมสนับสนุนให้มีการนำเสนอประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรม ข้อมูลทางการตลาดในปัจจุบันและทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในส่วนของภาคธุรกิจ นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานในครั้งนี้ว่า งานนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะเป็นงานที่เกิดจากการทำงานอย่างบูรณาการกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมา 9 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก โดย BIDC มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ อีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนได้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ถือเป็นการต่อยอดให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 35,000 ล้านบาทให้เติบโตเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับธีมหลักในการจัดงานปีนี้ คือ Metaverse ซึ่งนับเป็นอีกก้าวที่จะพลิกอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนด์ เข้าสู่โลกเสมือนจริงอย่างเต็มตัว เราไม่ได้เห็นเป็นแค่เทรนด์โลกที่เป็นกระแส แต่คือโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ดิจิทัลแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศ สำหรับงาน BIDC 2022 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก ได้แก่

 

  1. พิธีเปิดงาน BIDC 2022 และงานประกาศรางวัล BIDC Awards 2022 โดยปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Event ที่มีรูปแบบแปลกและแตกต่างจากทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการประกาศรางวัล 23 รางวัล จาก 5 สมาคม
  2. กิจกรรมเสวนาออนไลน์ (BIDC WEBINAR) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจไม่น้อยกว่า 18 หัวข้อมีผู้รับชมมากกว่า 12,000 ราย
  3. กิจกรรมจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยและผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกเกือบ 100 ราย โดยมีมีการจับคู่เจรจาธุรกิจมากกว่า 200 คู่ และสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดงาน BIDC 2022 ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ TCEB , depa และ CEA อีกทั้ง 5 สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย TGA , BASA , DCAT , e-LAT และ TACGA ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้ก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และถือเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในการช่วยกันพัฒนาให้ความสามารถของผู้ประกอบการไทยทัดเทียมและยืนได้ในเวทีโลกอย่างสวยงามต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

Related post