Digiqole ad

BBLชวนผปก.เสริมเขี้ยวเล็บ-ปรับโมเดลธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลคิกออฟหลักสูตรThe Big Blue Ocean

 BBLชวนผปก.เสริมเขี้ยวเล็บ-ปรับโมเดลธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลคิกออฟหลักสูตรThe Big Blue Ocean
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารกรุงเทพ คิกออฟหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่ 1 ชวนผู้ประกอบการ เสริมเขี้ยวเล็บ-ปรับโมเดลธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ย้ำจุดยืน ‘เพื่อนคู่คิด’ แนะนำความรู้ประสบการณ์ หนุนลูกค้าเติบโตยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการธนาคาร ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมเปิดตัวหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean อัปสกิลผู้ประกอบการ เสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจ ปรับโมเดลธุรกิจตอบรับยุคดิจิทัล อัดแน่นความรู้-ประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจระดับประเทศ ตอกย้ำจุดยืน “เพื่อนคู่คิด” พร้อมเติบโตไปด้วยกันอีกครั้ง

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดตัวหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ให้สามารถยกระดับศักยภาพทางธุรกิจเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนแนวทางการบริหารในปัจจุบันที่เน้นทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมกับส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในทุกขั้นตอน อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในระยะยาวได้อีกครั้ง

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจหรือทายาทที่พร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เช่น Leadership in Digital Era, Design Thinking, Business Investment Expansion & Acquisition, Strategic CRM, Transformation Outlook & Execution Strategy, Data-driven culture, Data Analytics, Digital Workforce Management และหัวข้ออื่น ๆ อีกกว่า 10 หัวข้อ โดยจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารธุรกิจชั้นนำระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้

นอกจากนี้ ในระยะเวลาหลักสูตร 12 สัปดาห์ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำเวิร์คช้อปร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ และหารือโอกาสทางธุรกิจร่วมกันกับนักธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นเดียวกัน อันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างและขยายธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคตได้อีกด้วย

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าในทุกช่วงชีวิตธุรกิจ ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้ดำเนินนโยบายและมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ผู้ประกอบการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ เมื่อสถานการณ์เริ่มคลายตัวในระยะกลาง ธนาคารได้ปรับแนวทางช่วยเหลือมาเน้นการช่วยฟื้นฟูให้ธุรกิจกลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้ง มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอ ดังที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กลับสู่ภาวะปกติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าอย่างเต็มที่อีกครั้ง ธนาคารจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต้องเริ่มปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รวมถึงบริบททางธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจตลาดยุคใหม่อย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวอีกครั้ง

“ธนาคารยึดมั่นในการเป็น “เพื่อนคู่คิด” พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ แม้ในยามยากลำบากเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนก้าวข้ามสถานการณ์นั้นมาได้สำเร็จ จนถึงวันนี้ที่ธุรกิจต้องเดินหน้าเติบโตอีกครั้ง เราก็ยังคงเป็น “เพื่อนคู่คิด” กันต่อไป และพร้อมเติมเต็มทั้งในแง่ความรู้ ประสบการณ์ และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวสู่การเติบโตในยุคใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน” นายกอบศักดิ์ กล่าวสรุป

Facebook Comments

Related post