Digiqole ad

AIS ร่วมมือ MSyne Innovations สร้าง “COLLABORATION PLATFORM” จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ

 AIS ร่วมมือ MSyne Innovations สร้าง “COLLABORATION PLATFORM” จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ
Social sharing

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำโดย ‘คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business ร่วมกับบริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ผู้นำอันดับ 1 ด้าน ‘Big Data and Data Analytics’ การันตีด้วยรางวัล APAC Partner of the Year 2022 จากทาง Cloudera

นำโดย ‘คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)’ ประกาศความร่วมมือสร้าง ‘Collaboration Platform’ เพื่อองค์กรธุรกิจร่วมกัน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม บี เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เปิดแผนตอกย้ำภารกิจ “COLLABORATION PLATFORM as a Service” จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมความแกร่ง นำองค์กรธุรกิจก้าวสู่ ‘Data Driven Company’ โดยสร้างกระบวนการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงผสมผสานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องใช้เข้าสู่ COLLABORATION PLATFORM ดำเนินการโดยผู้ชำนาญเฉพาะทางในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สร้าง Model ทางสถิติคณิตศาสตร์ช่วยวิเคราะห์ ที่ช่วยให้ Time to Market ได้เร็วขึ้น นับว่าเป็นการพลิกโฉมภาคธุรกิจ ที่สำคัญ ในการเสริมขีดความสามารถการทำงานในหลายมิติ หรือแม้แต่กระบวนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เป้าหมายการทำงานของเอไอเอสเราตระหนักถึงการสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งระบบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดำเนินธุรกิจต้องเติบโตเป็นคู่ขนานสำคัญ
ที่เอไอเอสพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และอยากขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตท่ามกลางการแข่งขันจากโลกใหม่ในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุด วันนี้องค์กรขนาดใหญ่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรันระบบ เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และความร่วมมือในวันนี้จะช่วยผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในที่สุด ทั้งเรื่องผู้ชำนาญเฉพาะทางที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ AIS Business สามารถนำความสามารถของเทคโนโลยีที่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงทีมนักพัฒนาและองค์กรขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ”

‘คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารจาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)’ กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในผู้นำอันดับ 1 ด้าน ‘Big Data and Data Analytics’ เชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า เราพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันและแอปพลิเคชันทางเทคนิค และทำงานร่วมกับ AIS เพื่อนำศักยภาพของเครือข่าย มาเสริมความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป”

Facebook Comments

Related post